Hivatali tortúra vs. felelős műszaki vezetés

No Comments

Minden építési engedélyhez kötött munka csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető. A  műszaki vezető csak névjegyzékbe vett személy lehet. A névjegyzékbe vétel feltétele megfelelő szakmai végzettség, és gyakorlati idő. Névjegyzéki besorolásom szerint építészeti területen bármely méretű munka műszaki vezetését végezhetem.
191/2009 (IX.15.) korm. rendelet értelmében:

A kivitelező

  1. § (1) A vállalkozó kivitelező csak olyan építőipari kivitelezési tevékenységet végezhet
    a) amely – az Étv. 39. § (6) bekezdésében meghatározott esetek kivételével – tevékenységi körében szerepel,
    b) amelynek végzéséhez
    ba) – az Étv. 39/A. § (2) bekezdésében és e rendelet 13. § (8) bekezdésében meghatározottak kivételével – rendelkezikaz Étv. 39. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott felelős műszaki vezetővel,
    bb) elegendő számú és megfelelő szakképesítésű munkavállaló áll rendelkezésre …

Ez néhány más rendelettel együtt azt eredményezi, hogy egyrészről megszűnik a „házilagos” kivitelezés lehetősége, (Ez a feladat igazából a műszaki ellenőrzés, ennek a lehetősége változatlanul fennáll, ennek leírása itt található)

Fentiekből következik, hogy ez a szolgáltatás most már csak a kivitelezők megbízása alapján működik.

Mivel a leggyakrabban előforduló munkákhoz kipróbált kivitelező ismerősöket tudunk ajánlani, gyakran fordul elő, hogy az ajánlott kivitelező mellett a műszaki vezető feladatát ellátjuk. De amennyiben az Ön által választott kivitelező keres meg minket ilyen céllal, arra is van lehetőség.

Previous Post
Többször győz az okos, mint a bátor
Next Post
Ha van terved, mindened van!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu