Ha van terved, mindened van!

No Comments

Általában az engedélyezési tervek készítésével kezdődik, de ideális esetben már a telek, illetve az épület megvásárlásánál érdemes megkérdezni a szakembert, mivel ezen a szinten sok problémát meg lehet előzni (szaktanácsadás).

A tervezési folyamat lényege, hogy az Építtető igényeit (esztétika, méretek, helyiségek, tájolás …) összehangoljuk az adottságokkal, környezettel, műszaki lehetőségekkel, és a jogszabályi követelményekkel. Minden építtető, minden helyszín, minden meglévő épület egyéni elbánást igényel.

A tervezőnek itt fontos feladata feltárni az építtetők igényeit. Ezért tervezési módszerünk lényege, hogy a végleges terv fokozatosan egyeztetve, több megbeszélés eredményeként alakul ki. Ez lehetővé teszi, hogy a terv minél jobban megközelítse az építtető vágyait, és a későbbiekben minél kevesebb meglepetés érje ami miatt bármit módosítani kellene. A munkát számítógéppel végezzük, ez lehetővé teszi az épület folyamatos bemutatását már munka közben. (látványtervek). Az általunk megadott vállalási ár minden esetben tartalmazza a tervezés közbeni egyeztetésekhez szükséges egyszerű 3D képek készítését is.

Több alkalommal előfordult, hogy az építtető egy megépült ház alaprajzi vázlatát hozta, mint neki tetszőt, és a leírt módszerrel sikerült jobbat alkotni, de ehhez az építtető partnersége is szükséges.

Tervezési munkáink túlnyomó többsége családi ház, nagyrészt átalakítási és bővítési munkák. Tervezési gyakorlatunknak része, hogy ha a Megrendelő úgy kívánja, lehetőség van az interneten keresztüli (e-mail) kapcsolattartásra, természetesen a kezdéskor ebben az esetben is személyesen kell találkozni. Ez a lehetőség a döntési folyamatokat meggyorsíthatja, és lehetővé teszi, hogy esetleg a Megrendelő nyaralása / külföldi útja alatt is haladjon a munka.

Fontos tudni, hogy a leírt módszer családi ház esetében általában kb 1 hónap tervezési időt igényel. Ezt az időt még növelhetik helyi előírások, egyeztetési kötelezettségek, például beadás előtti tervtanácsi véleményeztetés.

Az általunk adott tervezési árajánlat általában alapesetben az eddig leírtakat tartalmazza.

Nem tartalmazza a tartószerkezeti terv ( alapozás, födémterv, részletterv ) esetleg szükséges geodéziai felmérés, illetve talajmechanikai szakvélemény költségeit.

Az engedélyezési terv elkészülte után lehetőség van további együttműködésre is, igény esetén a kivitelezés végéig minden fázisban tudunk szakmai támogatást nyújtani az építtetőnek. (kiviteli tervek, statikus tervek, költségvetés kiírás, műszaki ellenőrzés…)

Az általunk összeállított engedélyezési tervdokumentáció tartalma:

egyszerűsített engedélyezés esetén:

  • helyszínrajz, alaprajzok, metszetek, homlokzatok a rendeletekben meghatározott módon

műleírás, szerkezeti leírás

épület energetikai számítás

építési engedélyezés esetén:

  • Az elkészült dokumentációt 1 példányban adjuk át.

A 2009 év őszén érvénybe lépett előírások a kiviteli terv kötelezettség alól mentesítő határértékeket jelentősen csökkentették. A régi netto 500 m2 helyett most bruttó 300 m2 összes szintterület a határ, fölötte már kiviteli terv készítése kötelező. (Ha egy 100 m2 hasznos alapterületű lakás földszint+tetőtérben van kialakítva, és teljesen alápincézik, akkor az már közel 250 m2 bruttó szintterület!) Bizonyos esetekben ettől függetlenül is kötelező a részleges kiviteli dokumentáció! A 191/2009(IX.15.) korm. rendelet alapján büntethetnek mindenkit aki kiviteli dokumentáció nélkül, vagy nem megfelelő tartalmú dokumentáció alapján kivitelez, kiviteleztet

A kiviteli tervdokumentáció készítésére az engedélyezési dokumentáció elkészülte után, a kötelező / igényelt tartalom egyeztetése után tudunk ajánlatot tenni. A kiviteli terv részeként, vagy attól függetlenül lehetőség van költségvetés kiírás készítésére, ami segítséget nyújthat a kivitelező kiválasztásában, összehasonlítható kivitelezői ajánlatok bekérésében. ( A tervezői költségvetés kiírás tartalmazza az építés során elvégzendő munkák minőségi, és mennyiségi kiírását)

A leggyakrabban előforduló építész tervezői munkáink:

  • építési engedélyezési terv
  • fennmaradási engedélyezési terv
  • felmérési terv
  • tanulmány terv
  • kiviteli terv
Previous Post
Hivatali tortúra vs. felelős műszaki vezetés
Next Post
Több mint 30 év gyakorlata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Fill out this field
Fill out this field
Please enter a valid email address.
You need to agree with the terms to proceed

Menu